Описание

Указания

Само за ветеринарномедицинска употреба!

Описание

Противопаразитен нашийник за кучета.

Състав Активна субстанция: Deltamethrin 4% w/w

Показания

За приложение при кучета.

6 месеца защита от кърлежи

5 до 6 месечен ефект срещу ухапване от флеботомуси

5 до 6 месечен летален ефект при 40-70% от флеботомусите

4 месеца защита от бълхи

6 месечен ефект срещу ухапване от възрастни комари

Противопоказания

Да не се използва при кучета по-малки от 7-седмична възраст.

Да не се използва при кучета с обширни кожни лезии. Да не се използва при животни с установена свръхчувствителност към пиретроиди. Да не се използва при котки.

Странични реакции

Няма налични данни. В случай, че кучето изяде нашийника, може да се появят следните симптоми: некоординирано движение, треперене, лигавене, повръщане, неподвижност на задните крайници. Тези симптоми обикновено отминават до 48 часа. Ако е необходимо, за симптоматично третиране може да се използва диазепам.

Взаимодействия и несъвместимости

Да не се прилага съвместно с други ектопаразитни препарати, съдържащи органофосфати.

Дози и начин на приложение

Един нашийник на куче. Нашийникът с дължина 48 см е предназначен за употреба при малки и средни по размер кучета, а нашийникът с дължина 65 см е предназначен за употреба при големи по размер кучета. Прикрепя се около врата.

Специални указания при употреба

Извадете нашийника от запечатания пакет, в който се съхранява. Поставете нашийника около врата на животното, без да го стягате прекалено. Между нашийника и врата на кучето трябва да има разстояние от два пръста (един до друг). Мушнете края през катарамата и отрежете излишната дължина, която надхвърля 5 см.

Употреба по време на бременност и лактация

Никакви клинични странични реакции не са наблюдавани при кучета, носещи нашийника по време на цялата бременност и в периода на кърмене. Не са забелязани признаци при малки кученца, произхождащи от третирани кучета в периода до отбиването им.

Карентен срок

Не се изисква.

Условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 25°С. Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Предпазни мерки за безопасност и специални предупреждения

След манипулации с нашийника, измийте ръцете си със сапун и студена вода. Не позволявайте на деца, особено под 2 годишна възраст, да пипат нашийника, да си играят с него или да го поставят в устата си. Преди употреба прочетете листовката! Само по лекарско предписание! Само за външна употреба!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Делтаметринът е вреден за рибите и другите водни организми и за пчелите. Всеки неизползван продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.