Описание

Drontal Plus са овкусени таблетки предназначени за лечение на смесени паразитни инвазии, причинени от кръгли и плоски червеи и Giardia spp.

Препоръчителната доза е 1 таблетка на 10 кг телесно тегло. Таблетките могат да се дават самостоятелно или с храната. Не е необходимо гладуване преди и след приложението. Препоръчва се приема на медикамента непосредствено преди хранене.

При опаразитяване с нематоди и цестоди: за рутинен контрол на паразитозите при възрастни кучета е необходимо прилагане на веднъж на 3 месеца. За рутинно лечение се препоръчва една единствена доза. В случаи на тежко опаразитяване с кръгли червей се препоръчва повторно приложение след 14 дни.

При малки кученца лечението трябва да започне на двуседмична възраст и да се повтаря на всеки 2 седмици, до навършване на 12 седмична възраст с подходящ антихелминтен продукт (напр. Drontal Puppy). След което трябва да бъдат третирани през 3 месечни интервали.

Препоръчително е през времето, когато се третират кученцата да се третират и майките. За контрол на Toxocara, кърмещите кучки трябва да се третират на втората седмица след раждането и на всеки две седмици до отбиването. Drontal Plus не трябва да се използва по време на първите две трети от бременността. При опаразитяване с Giardia spp. Третиране в продължение на три последователни дни. Да не се използва едновременно с пиперазинови производни.