Ценоразпис с услугите, които предлага Ветеринарна клиника "Vet Family"

Понеделник – петък   10:00 – 19:00 – 30 лв.

Понеделник – неделя   19:00 – 10:00 – 50 лв.

Официален празник   10:00 – 16:00 – 35 лв.

Последващ/контролен преглед – 19лв.

Моновалентна – 39лв.

би-,три –,пет-  и седемвалентна –куче – 45 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица – 80 лв.

Ваксина- Кучешка кашлица – 56 лв.

Тривалентна (Feligen) – котка – 45 лв.

Тривалентна (Purevax) – котка – 45 лв.

Петвалентна  – котка – 75 лв.

Pestorin – заек – 30 лв.

Рабивак – заек – 35 лв.

Моновалентна – бяс – 35 лв.

Издаване на здравна книжка – 15 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт – 25 лв.

Поставяне на микрочип – 55 лв.

Поставяна на венозен катетър – 22 лв.

Система-банка – 22 лв.

Система – банка – инфузомат – 35 лв.

Колоидни разтвори за 1 мл. – 2 лв.

Флуиди подкожно – 25 лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат) – 15 лв./ 1 час 

Индукция – D/K – 15 лв./1мл.

Индукция – Propofol – 15 лв./1 мл.

Седация – 55-100 лв.

Инхалационна анестезия – 70-100 лв./час

*за всеки следващ започнат час – 40 лв./час

Епидурална анестезия – 100 лв.

Локална анестезия – 40 лв.

Проводна анестезия – 40 лв.

Повърхностна анестезия – 32 лв.

Мониторинг/час – 70 лв.

Бързо събуждане (Антиседан) – 35 лв.

Анестезия за оперативна интервенция – 3 лв. / кг т.м.

*Луксация на долночелюстна става – закрито наместване – 150 лв.

*Фрактури на долна челюст – 370 лв.

*Фрактури на горна челюст – 430 лв.

*Фрактури на пръста – 230 лв.

*Ампутация на пръст – 180 лв.

*Фрактура – метакарпус – куче – 290 лв.

*Фрактура – метакарпус – котка – 290 лв.

*Фрактура – метатарзус – куче – 290 лв.

*Фрактура – метатарзус – котка – 290 лв.

*Фрактури – киткова става – 420 лв.

*Фрактури – тарзална става – 420 лв.

*Фрактура – радиус – 370 лв.

*Фрактура – тибия – 420 лв.

*Фрактура – раменна кост – 420 лв.

*Фрактура – бедрена кост – 420 лв.

*Фрактура – лопатка – 420 лв.

*Фрактури – таз – 520 лв.

*Фрактури на ребра, гръден капак – 490 лв.

*Сакроилиачно отделяне – 420 лв.

*Тройна остеотомия на таза – 1100 лв.

*Луксация на тазобедрена става закрито наместване – 150 лв.

оперативно наместване – 460 лв.

*Луксация на тарзална става – изкуствени връзки – 480 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки

пациент до 15 кг. – 320 лв.

пациент над 15 кг. – 420 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка :  tibial wedge – 520 лв.

*Луксация на патела/първа до четвърта степен/ – 300-500 лв.

*Възстановяване на сухожилия – 350 лв.

*Растежни дефекти на лакътната става :

UAP с възстановяване на  PA – 470 лв.

UAP c отстраняване на РА – 450 лв.

*Фрактуриран Processus coronoideus  – 470 лв.

*Остеотомия на бедрената глава – 370 лв.

*Артродеза – киткова става – 430 лв.

*Артродеза – тарзална  става – 430 лв.

*Ампутация на гръден крайник – котка – 285 лв.

*Ампутация на гръден крайник – куче – 355 лв.

*Ампутация на тазов крайник – котка – 285 лв.

*Ампутация на тазов крайник – куче – 355 лв.

*Миелография – 300 лв.

*Атланто – аксиална сублуксация – 800 лв.

*Вентрален слот – 900 лв.

*Хемиламинектомия – 900 лв.

*Дорзална ламинектомия – 900 лв.

*Фрактури на прешлени – 875 лв.

*Компресионни фрактури с използване на костен цимент – 1000 лв.

Офталмологичен, ортопедичен, отоскопски и др. – 35 лв.

Второ мнение – 35 лв.

Посещение на място (в рамките на София) – 60 лв.

Хоспитализация – постъпване в клиниката – 50-100 лв.(цената варира спрямо големината,състоянието и интервенциите, които се прилагат)

Хоспитализация под 4 часа – 30 лв.

Хоспитализация – за 12 часов блок – 40-80 лв.

Професионални грижи за 12 часов блок – 50-100 лв.

Хотел / 24ч. – 25-40 лв.

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция – 5 лв.

Даване на лекарства през устата – 5 лв.

Вземане на кръв – 20 лв.

Отстраняване на кърлеж – 16-50 лв.

Превръзка/шина – ниво 1 – 35 лв.

Превръзка/шина – ниво 2 – 45 лв.

Превръзка/шина – ниво 3 – 59 лв.

Превръзка/шина – ниво 4 – 75 лв.

Почистване на уши – 20 лв.

Промивка на уши – 50 лв.

Почистване на анални жлези – 25 лв.

Промиване на анални жлези – 40 лв.

Промиване на препуциум/влагалище – 35 лв.

Изрязване на нокти – 16 лв.

Изрязване на клюн – 16 лв.

Изрязване на зъби – 19 лв.

Инхалация – 25 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа – 30-80 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо – 50-100 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа – 80-150 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото – 40-100 лв.

*Обработка на абсцес – 70-120 лв.

*Обработка на флегмон – 70-100 лв.

*Цистоцентеза – 40-60 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно – 40-60 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно – 40 лв.

Клизма – куче – 80-100 лв.

Клизма – котка – 60-100 лв.

*Пункция на става – 70 лв.

Абдоминоцентеза – диагностична – 40 лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична – 70-100 лв.

Торакоцентеза – диагностична – 50 лв.

Торакоцентеза – терапевтична – 135 лв.

*Перикардиоцентеза – 220 лв.

*Почистване на зъбен камък – 1-ва степен – 65 лв.

*Почистване на зъбен камък – 2-ра степен – 75 лв.

*Почистване на зъбен камък – 3-та степен – 85 лв.

*Почистване на зъбен камък – 4-та степен – 95 лв.

*Изваждане на млечни зъби – 50-90 лв.

*Екстракция на постоянен зъб:

Резец – 65 лв.

Кучешки – 135 лв.

Кътник – 120 лв.

Изкуствено осеменяване – 100 лв.

Асистирано раждане до 8 ч. – 250 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час – 30 лв./час

*Кожни рани – 1-ва степен – 60 лв.

2-ра степен – 70 лв.

3-та степен – 110 лв.

4-та степен – 170лв.

*Кожни рани – пластика – 210 лв.

*Кастрация на мъжко куче     

– до 10кг. – 110 лв. 

– 10-20кг. – 120 лв. 

– 20-40кг. – 145 лв. 

– над 40кг. – 190 лв. 

Кастрация на женско куче    

– до 15кг. – 145 лв. 

– 15-25кг. – 165 лв. 

– 25-40кг. – 200 лв. 

– над 40кг – 230лв. 

Кастрация на женска котка – 120 лв.

Кастрация на мъжка котка – 90 лв.

Кастрация на заек/гризачи    

– мъжко животно – 110 лв.

– женско животно – 130 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно – 290 лв.

– женско животно – 310 лв.

Кастрация на крипторхид

– котка – 135 лв.

– куче – 200 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване   + 20%

бременност   + 60%

затлъстяване   + 20%

*Екстирпация на анални жлези – 180 лв.

*Отстраняване на кожни тумори – 160 лв.

*Мастектомия – куче – 210 лв.

*Мастектомия – котка – 170 лв.

*Умбиликална херния – 160 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния – 210 лв.

*Травматична херния/евентрация – 240 лв.

*Перинеална херния – 310 лв.

*Перинеални тумори – 310 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

– без некроза на червото – 130лв.

– с некроза на червото – 230 лв.

колопексия – 330 лв.

*Пластика на ноздри – 190 лв.

*Аритеноидна латерализация – 550 лв.

*Трахеотомия – 220 лв.

*Лобектомия на бял дроб – 1090 лв.

*Диафрагмална херния – 600 лв.

*Корекция на трахеален колапс чрез протеза – 700 лв.

Външно – 3 лв.

Вътрешно – 5 лв.

*не се включва цената на препарата

Спешна помощ при постъпване – 90 лв.

Интензивни грижи за 12 – часов блок   130 лв.

Кислород – на час   25 лв.

Кислород – на 12 часа   130 лв.

Кръвопреливане – цяла кръв – куче   250 лв.

Кръвопреливане –цяла кръв – котка   190 лв.

Трансфузия на плазма   200 лв.

Поставяне на носно – хранопроводна сонда – 100 лв.

Поставяне на носен катетър за О2 – 80 лв.

Поставяне на централен венозен катетър – 60 лв.

Поставяне на гръдна тръба – 250 лв.

*Пластика на твърдо небце – 230 лв.

*Пластика на меко небце – 220 лв.

*Ороназална фистула – 200 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ – 190 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза – 230 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно – 200 лв.

*Cherry eyе – 180 лв.

*Корнеална язва – скарификация – 145 лв.

*Корнеална язва – конюнктивална лапичка – 190 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач – 120  лв.

*Корнеално чуждо тяло – 210 лв.

*Хирургично лечение на панус – 285 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли – 200 лв.

*Перфорация на корнеята – 300 лв.

*Рани на клепачите – 155 лв.

*Тумори на клепачите – 190 лв.

*Проптозис на очната ябълка – 275 лв.

*Енуклеация – 260 лв.

*Отохематом – 190 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал – 240 лв.

*Аблация на ушния канал – 450 лв.

*Лечебно купиране на уши – 275 лв.

*Операции на хранопровода – шийна област  – 450 лв.

*Операции на хранопровода – гръдна област – 850 лв.

*Диагностична лапаротомия – куче – 155 лв.

*Диагностична лапаротомия – котка – 130 лв.

*Пиометра –куче – 300 лв.

*Пиометра – котка – 230 лв.

*Цезарово сечение –куче – 275 лв.

*Цезарово сечение – котка – 250 лв.

*Спленектомия – куче – 380 лв.

*Спленектомия – котка – 220 лв.

*Гастротомия – 320 лв.

*Частична гастректомия – 380 лв.

*Пилоропластика – 380 лв.

*Ентеротомия – 320 лв.

*Ентероанастомоза – 350 лв.

*Мегаколон – 420 лв.

*Инвагинация – 360 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха – 720 лв.

*Оперативно лечение на перитонит – 440 лв.

*Цистотомия – 270 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър – 170 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур – 310 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур – 300 лв.

*Уретротомия – куче – 300 лв.

*Скротална уретростомия – куче – 360 лв.

*Перинеална уретростомия – котка  – 270 лв.

*Реуретростомия  – 240 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата  – 300 лв.

*Вагинални тумори – епизиотомия – 220 лв.

*Вагинални тумори – тазов капак – 660 лв.

*Тестикуларни тумори – 220 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис – 240 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс – 210 лв.

*Екстирпация на бъбрек – 430 лв.

*Простатен абсцес – 530 лв.

*Простатна циста – 530 лв.

ДИАГНОСТИКА

Лаборатория

Тестове

Пълна кръвна картина – 22 лв.

Биохимични показатели – за показател – 6 лв.

Стандартен панел – предоперативен – 65 лв.

Разширен панел – 12 показателя – 75 лв.

Кръвна натривка – 35 лв.

Биохимичен панел (Preanesthetic/NSAID) – 50 лв.

Глюкоза – глюкомер – 12 лв.

Глюкозна крива – 67 лв.

Изследване на урина    тест лента – 12 лв.

Рефрактометър – 15 лв.

Под микроскоп – 20 лв.

Пълно изследване на урина – 35лв

Копроовоскопия – 25 лв.

Копрoларвоскопия – 32 лв.

Кожна проба за паразити под микроскоп – 25 лв.

Посявка за дерматофити – 38 лв.

Cross – match при кръвопреливане – 40 лв.

Микробиология – 50 лв.

Хистология (пункционна/тъканна биопсия):

– изпращане на пробата в българска лаборатория – 70 лв.

– изпращане на пробата в Laboklin (Германия) – по запитване

Оцветен микроскопски препарат – 30 лв.

Копропроба под микроскоп – 25 лв.

Микроскопско изследване на секрет – 25 лв.

Цитонамазка – 30 лв.

Тестове само за едно заболяване ( Anigen и други) – 40 лв.

Тест – парвовироза

Тест – гиардиоза (Anigen)

Тест – ерлихиоза   (Anigen)

Тест – кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/            (Anigen)

Тест – бруцелоза (Anigen)

Тест – гана (Anigen)

Тест – дирофилариоза  (Anigen)

Тест – FРV/котешка панлевкопения/  (Anigen)

Тест – котешка коронавироза (Anigen)

Тест – кучешки/котешки панкреатит – 59 лв

Тест – гиардиоза (Idexx) – 48 лв.

Тест – котешка левкимия + котешки имунодефицитен вирус (Idexx) – 66 лв.

Тест – Snap Feline proBNP Test – 55 лв.

Тест – вирусни заболявания – 47 лв.

Тест- титър антитела – 50 лв.

Тест- нива Т4 – 57 лв.

Тест – Прогестерон – 57 лв.

Тест- Кортизол – 57 лв.

Тест- CRP – 55 лв.

Тест – Дирофилариоза – 35 лв.

Тест – Ширмер – 25 лв.

Тест – Флуоресцин – 20 лв.

ЕКГ – изследване – 45 лв.

Тест – парвовироза + коронавироза (Anigen) – 45 лв.

Тест – парвовироза + коронавироза + гиардиоза (Anigen) – 55 лв.

Тест – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза – 65 лв.

Четворен тест + тест на Knott – 69 лв.

Други услуги

Подстригване на кучета

до 10 кг. – 40 лв.

10 – 20 кг. – 50 лв.

20 – 30 кг. – 60 лв.

Над 30 кг. – 60 лв.

Оформяне на кучета

до 5 кг. – 27 лв.

5-15 кг. – 32 лв.

15-30 кг. – 37 лв.

Над 30 кг. – 42 лв.

Разресване на кучета

до 5 кг – 27лв.

5-15кг – 32лв.

15-30кг – 37лв.

Над 30 кг – 42лв.

Разресване на котка – 27 лв.

Подстригване на корем – 12 лв.

Оформяне на глава – 17 лв.

Подстригване на котки  – 50 лв.

*Когато подстригването се извършва с упойка, тя се заплаща допълнително по отвърдения ценоразпис на клиниката

Къпане на кучета

до 5 кг – късокосмести – 50 лв.

дългокосмести – 37 лв.

5-15кг. – късокосмести – 32лв.

дългокосмести – 42лв.

15 – 30кг – късокосмести – 37 лв.

дългокосмести – 47лв.

Над 30 кг – късокосмести – 47 лв.

дългокосмести – 57 лв.

Къпане на котки – 35лв.

*всички цени могат да варират, в зависимост от състоянието на козината и темперамента на животното с до 30%.

Ехография – диагностициране на бременност – 40лв.

Ехография – проследяване на бременност – 40 лв.

Ехография – коремни органи – 50 лв.

Ехография – коремни органи /частично/ – 40 лв.

Ехокардиография – сърце – 120 лв.

Рентгенова снимка – 35 лв.

Гризачи – 50 лв.

Котка – 60 лв.

Куче:

Дребни породи (до 10кг) – 60 лв.

Средни породи (10 – 20 кг) – 70 лв.

Едри породи (20 – 40 кг) – 90 лв.

Гигантски породи (над 40 кг) – 100 лв.

Съхранение на трупа за екарисаж                                 

– до 20кг. – 50 лв.

– над 20кг. – 100лв.

Изгаряне на труп (екарисаж) – 4 лв./кг.

Кремация – по ценоразпис на фирма

Аутопсия – 130лв.

*Горепосочените цени, отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни консумативи и други.

**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.

*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпва с 10 – 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.

****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.

ЛЕКАРИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА VET FAMILY  ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ. МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР!